Wil je vanuit een organisatie groepsleren stimuleren?

Implementeren van een succesvol intervisietraject

Begeleiding van intervisie
Van elkaar leren door intervisie is prachtig. Een groep weet meer dan het slimste groepslid, als je alle ideeën weet te bundelen of te middelen. Maar alleen als de leden in alle veiligheid, vrijelijk hun eigenwijze mening geven.

Je moet de intervisie vanaf de start wel goed organiseren. In het begin is het aan te raden een intervisietrainer erbij te halen om de gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen en een intervisiemodel in te trainen. Is de intervisiegroep eenmaal goed op gang, dan kan zij vaak wel zonder begeleiding verder.

Maar ook dan is het een aanrader eens per zoveel tijd een begeleider in te zetten. Je voorkomt zo dat de intervisie een gewone “praatgroep” wordt.

Neem eens contact op om te praten over de mogelijkheden.