Intervisiemodel

In mijn intervisiegeleiding maak ik graag gebruik van het 7-stappen model van het Collectieve Reflectie en Actie Model (CREA-M) van Ger van Doorn en Marijke Lingsma omdat daarin vooral de reflectie gestimuleerd wordt. Het model schakelt van de individuele reflectie van de casus inbrenger naar de collectieve reflectie van de andere deelnemers. Iedereen leert ten allen tijde. Van belang is dat er geen concrete adviezen gegeven worden, maar dat bewust ruimte wordt gelaten voor de individuele eyeopeners van alle andere deelnemers. Dit leidt op den duur tot veranderingen in gedrag, van houding, normen en waarden.