De succesfactoren van Intervisie

Wat is belangrijk bij intervisie?
Samenstelling; collega’s die (ongeveer) hetzelfde werk doen en elkaars werksituaties herkennen;
Regelmaat; als deelnemers gemakkelijk afzeggen, valt de intervisiegroep snel als los zand uit elkaar;
Vertrouwen; wat ín de groep besproken wordt, blijft bínnen de groep!;
Structuur; voorkomt eindeloze discussies. Focus op de ingebrachte casus maakt intervisie zo sterk.

Wat moet je vooral níet doen?
Een veelgemaakte fout bij intervisie is dat de leidinggevende meedoet. Het gevoel dat het besprokene terug kan komen in een beoordelingsgesprek leidt er dan vaak toe dat deelnemers zich niet vrij voelen te bespreken wat op hun hart ligt.

Wat verder vaak fout gaat bij beginnende intervisiegroepen is het gebrek aan prioriteit die deelnemers geven aan het bijwonen van de bijeenkomsten. De intervisie heeft zich immers nog niet bewezen en er zijn dringender dingen te doen.