Werkwijze Intervisie

Wat is intervisie?
Intervisie is oorspronkelijk gebaseerd op naoorlogse Japanse kwaliteitscirkels. De wens om het morgen beter te doen dan vandaag! In de 70-er jaren werd het veelvuldig in de gezondheidszorg toegepast.

Intervisie is een mooie leertool om als individu en als organisatie te groeien.

“samen met je collega’s werkgerelateerde situaties bespreken, elkaar feedback geven en eyeopeners delen om zo van elkaar leren. “

Waarom Intervisie?
– Intervisie kost niet veel tijd en levert veel op.
– Je krijgt feedback van 5 tot 8 personen; die verschillende invalshoeken helpen je vaak sneller op weg.
– Je leert je collega’s goed kennen.
– Intervisie is niet hiërarchisch. Ieder is gelijkwaardig.
– Na iedere ronde wissel je van rol. Hierdoor word je krachtiger, weerbaarder en onafhankelijker.
– Een groep kan heel stimulerend en uitdagend werken.

Hoe werkt intervisie?
Bij intervisie ga je op een gestructureerde manier aan de slag met casuïstiek die door de deelnemers worden ingebracht. Je behandelt één casus tegelijk. Heb je tijd over, dan kun je natuurlijk tijdens dezelfde bijeenkomst na die ene casus nog een volgende behandelen.