You Tube

Persoonlijke ontwikkeling/groei is een serieuze aangelegenheid die veel tijd en moeite kost. Om de ‘grootste versie van jezelf’ te leven zul je bereid moeten zijn om diep in jezelf te duiken om belemmerende mentale en emotionele concepten te doorzien en de bevrijdende inzichten stap voor stap in je leven te integreren. Persoonlijke ontwikkeling gaat over o.a. eigenwaarde en eigenliefde, relaties en intimiteit, grenzen, zelf-expressie. Steve Pavlina weet het in deze onderstaande podcast helder te verwoorden.

In mijn coaching is ‘schaduwwerk’ een belangrijke peiler. De Amerikaanse authenticiteitsleraar Teal Swan is een belangrijke inspirator voor mij en legt in haar video de betekenis ervan uit.

Wat betekent het om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme?
Onderzoek wijst uit dat kwetsbaarheid geen teken is van zwakte maar juist de weg naar moed, betrokkenheid en compassie.

Vera Helleman is voor mij de Nederlandse evenknie van Eckart Tolle. Ze legt zo helder en zonder poespas uit dat we ‘gevangenen’ zijn van ons overtuigingssysteem. De kracht zit ‘m in de volledige acceptatie van het huidige moment. Natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daarin zit onze sleutel tot bevrijding. Niet de situatie zelf maar de manier waarop we ergens naar kijken bepaalt dan hoe we ons voelen!

Kijk voor meer informatie en bijeenkomsten op haar website: http://www.verahelleman.nl/

Vera geeft je hier een geheel andere kijk op romantische liefde/ partnerschap. Misschien confronterend maar ook bevrijdend!

Gevoelde boosheid/woede in het contact met anderen wordt niet veroorzaakt wordt door het gedrag van deze anderen maar door het niet Bewust Zijn van je eigen behoeften en oordelen. Boosheid staat vervulling van behoeften in de weg.