Persoonlijk leiderschap door trauma-heling met een Magic truffel ceremonie

Verlang je naar een dieper contact met Jezelf?

Voel je je onrustig en/of moegestreden tegen jezelf en je omstandigheden? Wil je liefdevolle verbinding maken met onverwerkte emoties en angst? Meer je hart openen en je intuïtie volgen? Eerlijk gevoelens, gedachten en verlangens uiten? Verlang je naar vrede in jezelf? Welkom bij mijn aanbod voor het versterken van je persoonlijke leiderschap door trauma-heling met een Magic truffel ceremonie. Waar je in één of meerdere dag/avond sessies door zelfheling de weg terugvindt naar zelfliefde en waardigheid! 

Tarieven 

Prijzen zijn incl. een telefonisch intakegesprek, een helende sessie met Magic truffels en een nazorg contactmoment. 

Persoonlijk leiderschap

In de sessie(s) leer je je (opnieuw) te verbinden met je gevoelswereld. Om op die manier stapsgewijs volledige verantwoordelijkheid te leren nemen voor je eigen emotionele zelf-ontkenning als overlevingsreactie op familie-dynamieken en persoonlijke issues.

Persoonlijk leiderschap wordt ontwikkeld als we ‘de oorlog’ tussen onderdrukte aspecten IN onszelf leren begrijpen en liefhebben. Dan creëren we veiligheid (vrede) in onszelf. Zodat we kunnen vertrouwen op onze eigen bekwaamheid om alle chaotische veranderingen in het leven aan te kunnen! Ghandi verwoordde als zo mooi. ‘Be the change you wish to see in the world’. 

Emotioneel trauma

De emotionele energie van een onverwerkte traumatische gebeurtenis (elke vorm van verlating/afwijzing/onderdrukking) woont letterlijk in ons lichaamsweefsel. Lees hier meer over het ontstaan van de disconnectie met onze eigen gevoelswereld en de rol van het egobewustzijn.

Cognitieve therapie is heel goed voor psycho-educatie en geeft je handvatten. Helaas kunnen woorden niet volledig doordringen tot achter de beschermende muren van ons egobewustzijn. Angst houdt transformatie tegen.

Om de zware energie van de kwetsuur met wortel en al uit het celgeheugen te trekken zul je echt in de energetische wereld van het gevoel mogen duiken. Plantmedicijnen zoals Magic truffels zijn daarvoor een belangrijke tool. Ze brengen je voorbij de kritische angststemmen van het ego. 

Trauma Integratie

Als we onszelf én anderen niet langer pijn willen doen door de disconnectie met onze eigen gevoelswereld, dan is het tijd om heel intiem te worden met onze schaamte en onwaardigheid door afwijzing, verlies, rouw, verslaving etc. Om op die manier alle onderdrukte aspecten in onszelf te leren kennen, begrijpen, liefhebben, vergeven en te integreren in onze persoonlijkheid. Een proces van uitlijning tussen hoofd, hart en ziel. 

Authenticiteit

Achter pijn, boosheid, wrok en gevoelens van miskend zijn, staan krachtige en kostbare delen van je authenticiteit die je helpen bij het creëren van een gelukkiger en bezielder leven. Je zult dan ervaren dat je vanuit je eigen helingsproces ook het verlangen voelt om anderen te helpen om hun eigen proces aan te gaan.

Triggers

Het leven reikt dagelijks voldoende leermomenten aan in de vorm van triggers, conflicten en ‘verlies’ ervaringen. Elke emotionele pijnprikkel is als het ware een uitnodiging van een verlaten gevoelsaspect dat vraagt om verbinding en intimiteit.

Voor wie?

Als jouw zoekproces je op deze pagina heeft gebracht, dan is de kans groot dat je veel herkenning vindt in mijn woorden, ervaringen en visie. Ik zal een spiegel zijn voor je eigen (hoog)sensitiviteit, (over)verantwoordelijkheid, (spirituele)perfectionisme, moed en nieuwsgierigheid. Als ook je kwetsbaarheid, verlatingsangst en (emotionele) eenzaamheid. 

Radicale eerlijkheid

Je staat open voor radicale eerlijkheid en hebt al de nodige persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Bent toe aan een volgende stap in de verdiepende verbinding met jezelf. In mijn werkwijze in synergie met Magic truffels valt er namelijk voor het ego niets te ‘winnen’ of ‘op te poetsen’. Alleen maar te verliezen. 

Blootleggen

Onwaarheden en beperkende (ego)patronen worden met plantmedicijnen, zoals Magic truffels, laag na laag blootgelegd. Opengedekt om te kunnen afsterven. Je essentie, je ware Zelf, wint hierdoor aan kracht. Om de inzichten uit de sessie(s) beter te verankeren is een langer traject met meerdere sessies/counseling mogelijk. Zelfs zeer aan te raden.

Magic truffel ceremonie

Een sessie met Magic truffels kan veel betekenen voor mensen die kampen met: stress, rouw, burn-out, angsten, eenzaamheid, (liefdes)verdriet, depressie, verslavingen, negatief zelfbeeld, sexualiteit-, intimiteit- en gezondheidsproblemen.

Niet voor iedereen

Plantmedicijnen zijn niet voor iedereen geschikt. Gebruik kent zelfs contra-indicaties zoals een psychose. Het gebruik van geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld anti-depressiva moet vooraf even samen afgestemd worden. Een (vrijblijvend) telefonisch intakegesprek is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Hoe werken Magic truffels? 

Plantmedicijnen zoals Magic truffels brengen je voorbij de kritische en controlerende stemmen van je egobewustzijn. Verbinden je met het oordeelloze perspectief van je ware Zelf, je goddelijke essentie. Daardoor ben je in staat om heel diep in de kern van je uitdagingen en verwarringen te voelen.

Voelen geeft helderheid

Dat klinkt misschien super onaantrekkelijk. Maar eenmaal achter de beschermingsmechanismen van het egosysteem, krijg je juist door het voelen en ervaren een helder ‘weten’.

Je ervaart dat het je eigen blokkades zijn die je de toegang tot je heelheid verhinderen. Daarbij kunnen de nodige tranen vloeien die de onderdrukte, verdoofde en verlamde aspecten van je psyche, lichaam, hart en ziel weer tot leven(digheid) brengen!

Magic Truffels zijn een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke transformatie.
Werking In Magic Truffels zit de werkzame stof psilocybine, deze niet verslavende stof wordt in het lichaam omgezet in psilocine, die de belangrijkste kruispunten in je hersenen stil legt en de verstandelijke overcontrole vermindert. Onbewuste kennis wordt bevrijd en komt beschikbaar en brengt je in aanraking met emoties, levenslessen, toekomst en verleden.

Ervaringen en reviews

Monique (53) zelf coach beschrijft haar ervaring met trauma therapie met Magic truffels als volgt:

Het is alsof ik weeën had. Telkens wanneer er een wee (emotie) opkwam dan wilde ik die uit alle macht (want schaamte) wegdrukken. Maar elke vrouw die een bevalling heeft meegemaakt weet dat dat onmogelijk is. De kracht van de truffels dwong me de emotie helemaal te voelen, over me heen te laten gaan en uit te persen. Hetzij door te schreeuwen, op een kussen te slaan, te huilen, te bewegen en me over te geven aan mijn kwetsbare en pijnlijke kindsdelen. Alsook te buigen voor mijn eigen kracht. Want kracht voelde ik. Maar deze kracht en zelfliefde kon pas aanvaard worden als ik ook mijn boosheid, verdriet en onmacht aan het woord liet. Ondanks de pittige bevalling voel ik me oneindig dankbaar voor de nieuwe inzichten, zelfvertrouwen en rust.

Hier kun je een impressie krijgen van andere ervaringen met deze vorm van trauma heling met Magic truffels. 

Eenzaamheid door disconnectie met je gevoelswereld

Door de bewustwording en heling van mijn eigen verlatingsangst, relatieverslaving, please-gedrag en hulpverleners-syndroom en het begeleiden van vele mensen, begrijp ik steeds beter dat de disconnectie met je eigen gevoelswereld één van de grootste en meest onbegrepen uitdaging van deze tijd is. De oorsprong van onze (emotionele) eenzaamheid. 
 
Teal Swan, spiritueel leraar, heeft over dit onderwerp een prachtig boek geschreven. The Anatomy of Loneliness: How to find your way back to connection. Het boek is tot stand gekomen na een driejarig traject met Ayahuasca sessies. Haar persoonlijke zoektocht naar de heling van haar diepgewortelde eenzaamheid.

Trauma therapie met Magic truffels

Truffels of Ayahuasca?

Sinds 2019 is Ayahuasca helaas niet meer gedoogd in Nederland. In tegensteling tot veel andere landen in de wereld hebben we wel de vrijheid om Magic truffels te kopen/gebruiken. 

Ik werk met een (hele) hoge dosering Magic truffels en dat bied je een vergelijkbare diepe helende ervaring als Ayahusca. Het voordeel is dat de truffels je (vrijwel) geen misselijkheid geven. Ook het dieet hoeft niet te worden aangepast.  Het volstaat om 3 tot 4 uur voorafgaand aan de sessie niet meer te eten. Drinken (water en thee) kan wel.

Hier kun je lezen hoe mijn sessies ongeveer verlopen. Hoe ik werkEn hoe je je fysiek, mentaal en emotioneel op een sessie kunt voorbereiden.

Mijn eigen heling met plantmedicijnen

Er is altijd veel spiritualiteit (boeken en opleidingen) in mijn leven geweest. Zeker na de dood van mijn man in 2008. Maar het kon me allemaal niet diepgaand helen. Ik begreep niet goed hoe ik mijn hoofd, hart en ziel kon laten samenwerken. In 2014 kwamen plantmedicijnen op mijn pad.

Sindsdien heb ik ongeveer 50 ‘reizen’ gemaakt met Ayahuasca, Iboga, San Pedro en Magic truffels. Ik wilde zo diep mogelijk doordringen in de krochten van onze menselijke psyche, karmische patronen, evolutie van bewustzijn, menselijk potentieel, kosmische wetten etc.  Plantmedicijnen openen me voor mezelf. Laten me ‘the good, the bad en the ugly’ zien. 

Ik sta nu in contact met mijn essentie en ben daardoor niet meer bang om te voelen én te leven! Hoe uitdagend dat in de dagelijkse realiteit ook is. Onze essentie is net als een onsterfelijk en onbreekbaar gouden lichtdraadje waarmee we in staat zijn door alle chaotische en uitdagende levenservaringen te zwemmen. 

Pijn en verdriet horen bij het leven. Lijden is onnodig en komt voort uit angst en weerstand tegen veranderingen. Ik was zelf een enorme vechter. Moest echt stap voor stap leren hoe ik mijn (ego)controle kon loslaten om me te kunnen overgeven aan de imperfecte perfectie van het grote mysterie dat ‘Leven’ heet. De ervaringen hebben me heel veel innerlijk ‘weten’, compassie, rust en vertrouwen gegeven. Dat wil ik graag doorgeven aan mijn cliënten. 

Spiegel

Wanneer mensen bij me komen is dat omdat ze door een vergelijkbare uitdaging gaan als dat ikzelf ben gegaan of op dat moment doorheen ga. Ik ben altijd een spiegel. In de sessies zijn we gelijkwaardig en leren we samen! Vaak kan ik in mezelf voelen welke thema’s en gevoelens aan de orde zijn.

Veiligheid en vertrouwen

De sessie(s) gaan zo diep als dat het bewustzijn van de cliënt toestaat. Soms zijn er meerdere sessies nodig om een diepere overgave mogelijk te maken. Met mijn eigen openheid en kwetsbaarheid creëer ik een veilige ruimte om Jezelf te ontmoeten!   

Trauma-heling met Magic truffel ceremonie
De meditatieve praktijkruimte is in de kelder. Sommige cliënten geven aan de ruimte als een soort veilige, stille baarmoeder te ervaren. Een plek om op adem te komen.

Karin (46):
Katja geeft letterlijk (in haar mooie praktijkruimte) en figuurlijk mensen de RUIMTE. Met haar liefdevolle aandacht, oordeelloosheid en eigen kwetsbaarheid hoefde ik mijn emoties niet meer in bedwang te houden. Ik kon mezelf helemaal… aan mezelf…laten zien. Na afloop voelde ik een enorme rust en vertrouwen in mijn lichaam. 

Dennis (36): 
Katja lijkt heel goed aan te voelen, wat te doen en wat te zeggen op bepaalde momenten om je op je gemak te stellen of om je uit een bepaald patroon te laten stappen. Zij voelt met je mee. Onze uitwisseling was kwetsbaar en fijn en geeft de hele ervaring meer body en perspectief. 

Integratie traject

Na je reis hebben we een evaluatiegesprek dat ik op audio opneem. Je krijgt het mee naar huis en kunt het als anker gebruiken om de lessen daadwerkelijk in je leven te implementeren. De waarheid van je nieuwe inzichten zul je nooit meer vergeten omdat het tot een innerlijk weten is geworden. Nieuwe denkposities geven je de ruimte tot het maken van nieuwe keuzes en dus nieuwe ervaringen. Daardoor kunnen er in het brein nieuwe neurologische routes ontstaan en nieuw gedrag zal blijven hangen zodat het een tweede natuur wordt. Lees hier meer over een langer integratie traject. 

Stap voor stap hoofd, hart en ziel verbinden

Maar de nieuwe helende inzichten vragen geduld en toewijding om in je body/mind systeem geïntegreerd te worden. Het echte werk begint pas thuis! De realiteit is dat de angst- en controlepatronen in onze lichaamscellen heel hardnekkig zijn. Ze zullen mogelijk nog harder aan je gaan trekken nu je meer het licht van waarheid hebt gezien. Het vergt een geduldig heropvoeden van een voorheen dominant en onvolwassen egosysteem (hoofd). Zie het als een soort angstig en dwingend innerlijk kind dat je tot een volwassener versie wil transformeren. Een volwassen egosysteem is dienstbaar aan je hart en ziel!

Elke vorm van ondersteuning (contemplatie, meditatie, coaching/counseling, lichaamswerk etc.) op dit pad is welkom. Als het voor je klopt dan zou je met mij een langere (6 maanden) begeleiding ingaan. Dat kan met en zonder Magic truffels. 

Wanneer je vragen hebt of een afspraak wilt maken kun je me bellen of Whatsappen of vul het contactformulier in en ik neem binnen 2 dagen contact met je op.