Wat is verbindende communicatie?

Verbindende communicatie

Verbindende Communicatie laat zien hoe je kunt zeggen wat je nodig hebt, zonder dat je gaat dwingen. Door de juiste vragen te stellen en je in te leven in dieper liggende beweegredenen, ontstaat een gelijkwaardige ontmoeting en kun je jezelf en de ander op een nieuwe manier zien. En het mooie is, dat je dan ook vaker krijgt wat je zoekt!

Verbindend Communiceren is uitstekend toepasbaar in alle relaties die belangrijk voor je zijn! Met je partner, kinderen, ouders, collega’s, etc.

Verbindende Communicatie is niet alleen een methode voor een training of het oplossen van een incidenteel conflict. Het is een leefwijze, waarbij het dagelijks zoeken naar dieper liggende behoeften een grote bijdrage is voor innerlijke rust en persoonlijke groei.

Ontdekken van behoeften

De kern van het proces is het ontdekken van je behoeften en het liefdevol omarmen van je eigen menselijke kwetsbaarheden en imperfecties. Als je weet wat je eigen behoeften zijn, ontstaat er op een dieper niveau veel meer verbinding met jezelf. In het verlengde van je eigen processen ontstaat als vanzelf de acceptatie van de imperfecties van de ander. Vanuit de rust en ruimte die dan ontstaan kun je de ander open tegemoet treden en samen naar zijn/haar behoeften kijken. Het blijkt dat er dan veel meer mogelijkheden zijn, dan je tevoren ooit had kunnen bedenken!

Kwetsbaar en geweldloos 

Het gedachtegoed van De kracht van kwetsbaarheid (Brené Brown) en Geweldloos Communiceren (Marshall Rosenberg) aangevuld met eigen holistische inzichten zijn de belangrijkste pijlers in mijn leven en werk. De kracht van het aandachtig en helder communiceren vanuit het hart loopt als een rode draad door alle trajecten die ik begeleid als coach en trainer.

Geweldloze Communicatie is de vertaling van het Engelse begrip NVC. Geweld staat voor het taalgebruik waarmee je dwingt, veroordeelt, vergelijkt, overtuigt, enz. Dit overkomt ons vaak als we impulsief op een situatie reageren. Dan ontstaat er tussen jou en de ander verwijdering, terwijl het vaak niet leidt tot het gewenste resultaat!