Hoe ik werk

Van hoofd naar hart

In mijn transformatieve counseling en trainingen inspireer en ondersteun ik graag (jonge) mensen die zich dieper met hun emoties, gevoelens, waarheid en essentie willen verbinden. Waarheid gaat voor mij over het willen onderzoeken van de donkere én lichte aspecten in jezelf. Met als doel om die dualiteit ín jezelf te verenigen. De bereidheid om de spagaat van (zelf)veroordeling, angst en pijn uit jezelf te halen. Zodat je je steeds vaker veilig en geborgen ín Jezelf kunt voelen! Een uitlijningsproces van lichaam, geest, hart en ziel!

Dat doe ik door een veilige ruimte te creëren waarbij ik respectvol in de misvattingen prik, die achter de weerstand in jezelf én in intermenselijke communicatie ligt. In die processen laat ik ook mijn eigen kwetsbaarheid en onwetendheid zien. Het gaat voor mij niet om perfectie maar om transparantie, emotionele intimiteit en verbinding. Het is mijn passie om in elke situatie steeds opnieuw uit te nodigen tot radicale eerlijkheid. Met als doel om de ontspanning en eigenwaarde van alle partijen te laten groeien. Ongemakkelijke spiegelingen zijn daarbij soms onvermijdelijk. Je ontmoet mij als gepassioneerd, intuïtief, openhartig, betrokken, kwetsbaar en no-nonsense. Helder & doortastend in mijn observaties.

Op mijn eigen uitdagende levenspad heb moeten leren om veilig en geborgen ín mezelf te leren zijn. Die zoektocht leidde me naar een proces van begrijpen en ontschuldigen (schaamte en schuld eraf halen) van negatieve gevoelens en emotioneel trauma.

Traumaheling

Ik werk vanuit het perspectief dat alle levensvormen bestaan uit vibrerende energie. Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie. Die trilling trekt mensen en ervaringen aan en creëert je persoonlijke realiteit. Als je een nieuwe meer vervullender realiteit met betere relaties en meer creativiteit wilt realiseren, wordt je uitgenodigd om in de energiewereld van je gedachten en emoties te duiken. Om (in stapjes) volledige verantwoordelijkheid te leren nemen voor de opgekropte negatieve energie in je mentale, emotionele en je fysieke lichaam.

Je kunt niet helen wat je (nog) niet kunt zien!
Vaak zal de angst, pijn en stress in je leven eerst zo groot moeten worden dat je gedwongen wordt om je comfortzone te verlaten. Om op zoek te willen gaan naar methoden om meer bewustzijn te ontwikkelen op mentale, emotionele en fysieke blokkades.

Heling is alleen mogelijk als je de onderdrukte energie rondom pijnlijke ervaringen nog eens vrijwillig én met volledig bewustzijn doorvoelt. Vanuit een objectiever perspectief, kun je de wijsheid in de verknoping zien en neutraliseer je de negatieve energie. Waardoor er steeds minder emotionele en mentale energie uit je systeem weglekt. Je verhoogt daarmee je persoonlijke trillingsfrequentie en ervaart steeds meer de verbinding met de vrede, liefde en wijsheid van de oneindig intelligente universele levensstroom. De grond van ons bestaan.

Mijn eigen verkrampingen door onderdrukt verdriet, angst, boosheid, wrok en haat kon ik alleen volledig omarmen door gelijktijdig de verbinding te leren versterken met het grotere geheel. Noem het God, kosmisch bewustzijn of universele intelligentie etc. Zonder die verbinding ontbreekt de draagkracht en vaardigheden om intensieve processen volledig aan te gaan. Het is mijn passie om steeds meer ‘wakker te worden’ voor de diepere bewustzijnslagen in mijzelf. En mensen die diezelfde ‘roep’ voelen te inspireren en ondersteunen in hun eigen onderzoek.

Wakker worden voor de vrede in Jezelf 

Vanuit mijn ervaring en visie komt onze onwaardigheid, ons menselijke conflict en lijden voort uit het vergeten van onze verbinding met het grotere geheel. We hebben als collectief onze levenskracht aan de angsten van het onvolwassen egobewustzijn overgegeven. Angst voor tekort, angst voor falen, angst voor ziekte, angst voor verlies, angst voor onzekerheid zitten allemaal heel diep in ons DNA opgeslagen. Overgedragen van voorgaande generaties. Het controleert en manipuleert onze acties en reacties. Je bent misschien niet verantwoordelijk voor het ontstaan van beperkende overtuigingen of het moeten doormaken van pijnlijke uitdagingen. Maar wel voor het opruimen van negatieve emoties in je eigen energiesysteem. Tenminste als je daarvoor wilt kiezen! Want pijn creëert vaak weer nieuwe pijn bij jezelf en anderen. Angst en pijn (o.a. schaamte en schuld) houdt je afgescheiden van Jezelf en het grote geheel. Het staat authenticiteit, vrijheid en verbinding in de weg.

Persoonlijk leiderschap

Wakker worden betekend letterlijk; de slaap van onwetendheid van je afschudden, je goddelijke essentie herinneren. Mentaal en emotioneel volwassen worden en volledige verantwoordelijkheid nemen voor al je ervaringen, keuzes, gedragingen en gevoelens. Uit de rol van slachtoffer en/of dader leren stappen. Het betekent dat je stap voor stap je ogen opent en jezelf vergeeft voor alle (onbewuste) leugens die je jezelf verteld hebt. Het is een confronterend proces. Waarheid doet pijn! Maar geeft je wel de ruimte om van binnenuit een vrijer mens te worden. Je beitelt Jezelf, je essentie, als het ware voorzichtig uit de zware steen ‘der vergetelheid’. Of zoals Michelangelo het zo mooi verwoordde: ‘Ik zag de engel in het marmer. En kerfde net zolang tot hij vrij was!’

Mijn denk- en werkwijze combineert ontwikkelingspsychologie en spiritueel gedachtegoed. In de begeleiding wordt steeds een tweetal bewegingen in gang gezet. Aan de ene kant het erkennen, ontschuldigen en integreren van je schaduwzijde. De angst, onwaardigheid, controle en valse macht van je egopersoonlijkheid.
En aan de andere kant, jezelf verbinden met het allermooiste in Jezelf, de waardigheid, kracht en pure onschuld van je lichtkant. Je ware Zelf!

Verdiepen van de intimiteit met Jezelf

Alle antwoorden over jezelf zijn ín jezelf te vinden zijn! Het kan heel interessant worden als je jezelf het vertrouwen én de toestemming geeft om daarnaar te luisteren! Ik stel vragen, luister intuïtief, geef informatie, ondersteun en moedig je aan om je eigen unieke pad te vinden en nieuwe keuzes te maken.

Synergie met Magic truffels

Van alle coachtechnieken waarmee ik in mijn zoektocht kennis heb gemaakt, heb ik een diepe liefde voor het samenwerken met plantmedicijnen, zoals Magic truffels, ontwikkeld. Met een juiste intentie, begeleiding en nazorg kunnen ze je in je persoonlijke ontwikkeling de snelste neutralisatie van de lage vibraties van emotioneel trauma aanreiken.
Ik werk bij voorkeur in intensieve 1:1 sessies waarin een open podium voor radicale eerlijkheid wordt gecreërd. In de synergie van openhartige spiegelingen kunnen de grootste inzichten ontstaan.

Als het ‘van binnen’ klopt valt ‘de buitenwereld’ op z’n plaats, Eckhart Tolle

Wanneer je vragen hebt of een afspraak wilt maken kun je me bellen 06-15 26 29 73 of vul het contactformulier in en ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op.